Wel of geen muziek op de werkplek?

Dit is typisch een onderwerp met een voortschrijdend inzicht. Geleidelijk komen er nieuwe ervaringen en meningen en menig onderzoeker voelt zich geroepen om de huidige stand van zaken te inventariseren.

Muziek rukt op en de grens ligt niet meer bij de deur van het werk.
Om onduidelijkheid te voorkomen, met werkplek wordt hier de administratieve werkomgeving bedoeld. In de productie- en distributieomgeving Is muziek al veel meer geaccepteerd. De laatste vijf jaar is muziek beduidend meer persoonsgericht of -gebonden. Desgewenst kan iedereen zich door muziek laten volgen. Minimale apparaatjes bieden eindeloos muziek op alle gewenste plaatsen. Neem een huishouden van vijf personen. Vroeger stond er in de kamer één zender op en daar kon of moest iedereen naar luisteren. Nu heeft bijna iedereen zijn eigen geluidsdrager, met of zonder oordopjes. Is deze situatie nu vanzelfsprekend te verlengen naar de werkomgeving?

Hoe om te gaan met muziek tijdens het werk?
Muziek is zeer gevarieerd en mensen zijn heel verschillend. Zie hier het eerste probleem. Het concentratievermogen van de een is verschillend van de ander. Dat is probleem nummer twee. De werkgever heeft dan de niet onbelangrijke vraag of muziek productieverhogend of kwaliteitsverbeterend zal zijn. Zwart/wit antwoorden op deze vragen blijken onmogelijk. Wel zijn een aantal gevolgen van het luisteren naar muziek tijdens het werk duidelijk geworden. Nu is luisteren eigenlijk niet het juiste woord. Echt luisteren zou ten koste gaan van de benodigde werkconcentratie en de werknemer verplichten te multitasken. En dat onderwerp laten we maar even liggen omdat het gelijk de discussie over de vaardigheid van mannen t.o.v. vrouwen zou doen opwellen.

De voordelen en nadelen van muziek op de werkplek.
De diverse onderzoeken gaan gepaard met behoorlijk wat toelichtingen en het zou te ver gaan om deze in dit artikel mee te nemen. Daarom een aantal conclusies gerubriceerd in voor en tegen.
Drie belangrijke voordelen:

  • Als men geconcentreerd bezig is met een bepaalde taak, dan heeft een deel van de hersenen nog vrij af. Dat deel kan gaan afdwalen naar hinderlijke gebieden. Muziek kan voor een alternatief zorgen zodat het belangrijkste deel van het brein bij de hoofdtaak blijft.
  • Muziek kan stimulerend werken mits de aard van de muziek overeenkomt met het type werk en ook en past in de smaak van de werknemer.
  • Muziek kan meer plezier in het werk geven en met name als de taak op dat moment wat minder interessant is..

Drie belangrijke nadelen:

  • Onderzoeken hebben tot nu toe in de meeste gevallen opgeleverd dat muziek niet bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het werk. De kwaliteit liep echter ook niet achteruit.
  • De keuze van muziek kan een grote splijtzwam zijn, vooral als de leeftijden in de werkruimte sterk verschillen.
  • Muziek via een iPod kan muziek individueel maken, maar dringt zich snel teveel op. Bovendien hindert deze toepassing een goede communicatie.

De toekomst van muziek op het werk.
Het gebruik neemt nog steeds toe maar kent geen onstuimige groei. De voorstanders winnen langzaam terrein. De invoering per onderneming of per werkruimte gaat over het algemeen gepaard met het nodige overleg. Als muziek op het werk uiteindelijk door alle belanghebbenden wordt geaccepteerd blijken na de invoering nog zelden bezwaren te komen.